contractvoorwaarden
van het
advocatenkantoor
 

terug

De wettelijke en reglementaire bepalingen,die door de rechtbanken worden bevestigd, worden door ons kantoor nageleefd.

Onze cliŽnten kunnen ons steeds nadere inlichtingen vragen.

Tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken zijn volgende regels van toepassing op onze verhouding tot onze cliŽnten

1. Ons kantoor is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opdrachten die zij uitdrukkelijk heeft aanvaard: het kantoor is tot een middelverbintenis verbonden: zij kan niet instaan voor het gewenste resultaat. De cliŽnt zal steeds ingelicht worden over de mogelijkheden van een ( gerechtelijke) actie of advies. Hij zal hieromtrent steeds advies kunnen vragen.

2. Ons kantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van een zogenoemde materiŽle handeling: het tijdig neerleggen van een procedurestuk bijvoorbeeld, indien de opdracht hiertoe tijdig is gegeven en de opdracht uitdrukkelijk aanvaard is. De cliŽnt zal er voor zorgen dat zijn opdracht schriftelijk en tijdig op ons kantoor toekomt. Indien bij het aanvaarden van een opdracht een provisie voor de voorziene kosten en erelonen wordt gevraagd en deze niet voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht wordt betaald, wordt de opdracht als niet aanvaard beschouwd. Het kantoor is dan niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het feit dat de opdracht niet is uitgevoerd.

3. Ons kantoor is verzekerd voor het geval beroepsfouten worden gemaakt door haar advocaten: deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt eventuele schade van de cliŽnt tot op een bepaald maximum.
Elke advocaat van ons kantoor is verzekerd ingevolge de globale polis die de Orde van Vlaamse Balies afsloot met de verzekeraar Ethias/Amlin en dit tot een vastgelegd maximum.
De cliŽnt zal op eerste verzoek het bedrag kunnen vernemen van de maximale dekking. 

De cliŽnt aanvaardt dat ons kantoor tot geen hogere schadevergoeding kan gehouden zijn dan tot het bedrag waarvoor de polis met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Ethias/ Amlin( vanaf 01.01.2013) is aangegaan.

Indien de cliŽnt meent dat het risico de maximale dekking overstijgt zal hij dit aan ons kantoor moeten melden, zodat ofwel een bijkomende risicodekking kan worden gevraagd hetzij de contractverhouding tussen de cliŽnt en ons kantoor beŽindigd wordt.

4. Ons kantoor past volgende tarieven toe. De tarieven zijn exlusief BTW.

kosten:

 • dactylografie: opmaak en verzending van brieven, procedurestukken: per bladzijde en per geadresseerde: Ä 10,00
 • fotokopieŽn, zowel inkomende als  uitgaande faxen en inkomend e-mails: : per bladzijde Ä 0.40
 • verplaatsingen: per kilometer: Ä 0.50
 • andere kosten: aantekentaks, fiscale zegels,...: tegen kostprijs

erelonen: tenzij vooraf en schriftelijk overeengekomen wordt  het ereloon bepaald 

 • ofwel op basis van een uurtarief per uur: Ä 125,00
 • ofwel, ingeval van in geld waardeerbare vorderingen  ( invorderingen, schadevergoedingen...) op basis van een percentage (zie verder)
 • ingeval van bijzondere omstandigheden: hoogdringendheid of buitengewone prestaties ( omwille van bijzondere onderlegdheid van de advocaat, het bereikte resultaat,...) wordt ofwel een hoger uurtarief toegepast ( verhoogd basistarief: basis vermenigvuldigd met 3 tot 10) ofwel een percentage tussen 15% tot 5% van het bereikte resultaat in geld uitgedrukt ofwel een gemiddelde van beide berekeningswijzen.
  • percentage berekening:    - van Ä 1,00 tot Ä 5.000,00: 15 %
                                        - van Ä 5.000,00 tot 17.500,00  : 10 %
                                        - van Ä 17.500,00 tot 50.000,00: 8 %
                                        - boven Ä 50.000,00: 5 %
 • in geval van hoger beroep wordt het percentage met 50% verhoogd.

5. De rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn alleen bevoegd ingeval van betwisting, tenzij ons kantoor en de cliŽnt overeenkomen de betwisting voor te leggen aan de arbitragecommissie opgericht in de schoot van de Orde van advocaten bij de balie van Hasselt.

Ons kantoor gaat er van uit dat deze contractvoorwaarden gekend zijn door onze cliŽnten. Bij de minste twijfel zal de cliŽnt ons willen contacteren.

De cliŽnt wordt uitgenodigd steeds de laatste versie van de contractvoorwaarden te raadplegen: de knop "vernieuwen" gebruiken!

Ons kantoor verwijst de cliŽnt voor eventuele verdere informatie over het beroep van advocaat naar de Orde van advocaten bij de Balie van Hasselt of de Orde van Vlaamse Balies

Hasselt 06.11.2013

terug

texte franÁais sur demande

(*) Ons kantoor is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van het BVBA, met zetel Geraetsstraat 19 te 3500 Hasselt

Ondernemingsnummer: 0466.840.214

BTW nummer: vanaf 01.01.2014