Jan Coch
 • K.U. Leuven 1973: licentiaat in de rechten
 • K.U. Leuven 1980: licentiaat in de criminologie
 • eedaflegging 05.09.1974
 • lid van de Raad van de Orde van Advocaten bij de Balie van Hasselt 1997 -2007
 • penningmeester Raad van de Orde 1998-2000
 • vice-stafhouder 2001-2002
 • stafhouder Balie Hasselt 2002-2004
 • afgevaardigde Orde van Vlaamse Balies 2004-2006
 • voorzitter Advocare ad Mosam 2004 -
 • lid van de commissie toezicht op het gevangeniswezen Hasselt 2008 -
 • lid van de nationale tuchtraad voor de magistraten 2009 -
 • lid van de tuchtraad van de advocaten rechtsgebied Antwerpen-Limburg 2010 - 2012
 • voorzitter Centrum voor de Beroepsopleiding van de Limburgse Advocaten (CBLA) 2013 -
werkdomeinen*:
 • handelsrecht (agentuur, vennootschappen,...)
 • aansprakelijkheidsrecht
 • medisch recht
 • informatica
 • vrije beroepen
 • strafrecht

terug

* ons kantoor heeft ervaring in de meeste juridische domeinen: uit ervaring weten we dat een oplossing voor een probleem het best gevonden wordt wanneer verschillende invalshoeken worden ingenomen.